Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
błogosławiona Maria Merkert

(23.09.1817–24.11.1872)

27 kwietniaBł. Maria Merkert urodziła się 23 września 1817 r. w Nysie na Śląsku. Wyrastała w kraju, który starał się na podległych sobie terenach wprowadzić protestantyzm, w którym Kościół praktycznie nie działał – już w 1810 r. rząd niemiecki zniósł wszystkie instytucje kościelne oprócz parafii, a rok później ponad 100 parafii na Śląsku uznano za wygasłe. Pod rządami niemieckimi na Śląsku postępowała degradacja społeczeństwa: ruch migracyjny i emigracyjny, bezrobocie i niepewność pracy, ogólne zubożenie, brak mieszkań, braki wody pitnej, kiepskie warunki sanitarne i klęski żywiołowe, które stawały się przyczynami głodu i epidemii.

Jednak w tym ubogim duchowo kraju nie brakowało dusz, które Pan Bóg powołał do swojej służby. Kiedy więc Maria Merkert postanowiła założyć stowarzyszenie sióstr do pielęgnacji w terenie chorych i opuszczonych, znalazły się kobiety chętne przystąpić do tego dzieła. Datą powstania tego zalążka późniejszego zakonu elżbietanek (Zgromadzenia Szarytek od św. Elżbiety) był 27 września 1842 r. Współzałożycielkami były należący do rodziny siostra Marii Matylda Merkert, Klara Wolff i Franciszka Werner. Za patronkę zgromadzenia bł. Maria obrała św. Elżbietę Węgierską. Z czasem zgromadzenie rozszerzyło działalność na szpitale wojskowe.

Stowarzyszenie zostało zatwierdzone w 1859 roku przez biskupa wrocławskiego H. Foerstera. W 1865 r. oddano istniejący do dziś Dom Macierzysty zgromadzenia w Nysie. W 1887 r. papież Leon XIII zatwierdził zgromadzenie na prawach papieskich.

Bł. Maria Merkert prowadziła bogate życie wewnętrzne – życie modlitwy i pobożności do Eucharystii, Najświętszego Serca Jezusa, Najświętszej Dziewicy, św. Józefa i patronki zakonu, św. Elżbiety Węgierskiej. Gorliwie pracowała dla rozszerzenia królestwa Jezusa. Była bardzo sumienna w wypełnianiu obowiązków, wierna Bogu w podjętych zobowiązaniach, z równoczesną odwagą w podejmowaniu decyzji i wielkodusznością wobec drugiego człowieka.

Zgromadzenie Szarytek od św. Elżbiety posiada dzisiaj kilka tysięcy członków w ponad 400 filiach zakonnych w Polsce, Czechach, Danii, Niemczech, Norwegii, Szwecji, Izraelu, we Włoszech, na Litwie, w Brazylii, Rosji, na Ukrainie i w Gruzji.

Matka Maria Merkert zmarła w opinii świętości 24 listopada 1872 r. w Nysie. Beatyfikował ją papież Benedykt XVI 30 września 2007 roku.

Imię Maria pochodzi niewątpliwie z języka hebrajskiego. Jednak trudno ustalić jego etymologię i znaczenie, a nawet pierwotne brzmienie. Niektórzy uważają, że to było miriam albo mirjam, a inni, że  mariam lub też marjam. W związku z tym istnieją też różne tłumaczenia. Najbardziej popularnym jest, że  miriam oznacza „radosna pani”. Spotkałam się jednak też z tłumaczeniem, że oznacza ono „łaska”. Tymczasem w brzmieniu marjam jest tłumaczone – za polskim językoznawcą, księdzem Alfonsem Klawkiem – „ta, która daje pić obficie”, lub też, w przenośni – „ta, która napawa swoich rodziców radością”. Inne tłumaczenie twierdzi, że imię to pochodzi od egipskiego meri-jam i oznacza „umiłowana przez Boga”.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies