Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Nowy Testament
Nowy Testament dotyczy czasów tuż przed i po narodzeniu Jezusa, a także działalności apostołów oraz powstania i rozprzestrzeniania się Kościoła. Zakończeniem Nowego Testamentu, a także całej Biblii jest tajemnicza księga – Apokalipsa.

W nowym testamencie znajdujemy 27 ksiąg. Tak jak w poprzednim dziale, podam ich listę wraz ze skrótami:nazwa księgi skrót nazwa księgi skrót
Ewangelia wg św. Mateusza Mt Pierwszy List do Tymoteusza 1 Tm
Ewangelia wg św. Marka Mk Drugi List do Tymoteusza 2 Tm
Ewangelia wg św. Łukasza Łk List do Tytusa Tt
Ewangelia wg św. Jana J List do Filemona Flm
Dzieje Apostolskie Dz List do Hebrajczyków Hbr
List do Rzymian Rz List św. Jakuba Apostoła Jk
Pierwszy List do Koryntian 1 Kor Pierwszy List św. Piotra Apostoła 1 P
Drugi List do Koryntian 2 Kor Drugi List św. Piotra Apostoła 2 P
List do Galatów Ga Pierwszy List św. Jana Apostoła 1 J
List do Efezjan Ef Drugi List św. Jana Apostoła 2 J
List do Filipian Flp Trzeci List św. Jana Apostoła 3 J
List do Kolosan Kol List św. Judy Apostoła Jud
Pierwszy List do Tesaloniczan 1 Tes Apokalipsa św. Jana Ap
Drugi List do Tesaloniczan 2 Tes
© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies