Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Stary Testament
Stary Testament w zasadzie jest historią Narodu Wybranego, w pewnym sensie historią powstania jego religii. Jest także zbiorem reguł i nakazów życia zgodnego z moralnością, przestróg, mądrości itp. Nie będę jednak w tym miejscu dokładnie tego opisywać, jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, zajrzyj do ciekawostek.

Sam Stary Testament składa się z 46 ksiąg. Pozwolę sobie wymienić je wszystkie, a to z dwóch powodów: po pierwsze będą linkami do stron, na których będę opisywać poszczególne księgi, a po drugie jest to okazja do wymienienia skrótów nazw, które są używane m.in. przy wszystkich cytatach. Nie trzeba wiele ćwiczeń, żeby nauczyć się je rozszyfrowywać, ponieważ są po prostu skrótami pełnych nazw.

A oto one:

nazwa księgi skrót nazwa księgi skrót
Księga Rodzaju Rdz Księga Przysłów Prz
Księga Wyjścia Wj Księga Koheleta czyli Eklezjastesa Koh
Księga Kapłańska Kpł Pieśń nad Pieśniami Pnp
Księga Liczb Lb Księga Mądrości Mdr
Księga Powtórzonego Prawa Pwt Mądrość Syracha czyli Eklezjastyk Syr
Księga Jozuego Joz Księga Izajasza Iz
Księga Sędziów Sdz Księga Jeremiasza Jr
Księga Rut Rt Lamentacje Jeremiasza Lm
Pierwsza Księga Samuela 1 Sm Księga Barucha Ba
Druga Księga Samuela 2 Sm Księga Ezechiela Ez
Pierwsza Księga Królewska 1 Krl Księga Daniela Dn
Druga Księga Królewska 2 Krl Księga Ozeasza Oz
Pierwsza Księga Kronik 1 Krn Księga Joela Jl
Druga Księga Kronik 2 Krn Księga Amosa Am
Księga Ezdrasza Ezd Księga Abdiasza Ab
Księga Nehemiasza Ne Księga Jonasza Jon
Księga Tobiasza Tb Księga Micheasza Mi
Księga Judyty Jdt Księga Nahuma Na
Księga Estery Est Księga Habakuka Ha
Pierwsza Księga Machabejska 1 Mch Księga Sofoniasza So
Druga Księga Machabejska 2 Mch Księga Aggeusza Ag
Księga Hioba Hi (albo Job) Księga Zachariasza Za
Księga Psalmów Ps Księga Malachiasza Ml
© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies